Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Miroslavo švč. Trejybės parapijos svarbiausią informaciją pamatysite paspaudę mygtuką PLAČIAU

Plačiau

Pamaldų laikas

Čia rasite Šv. Mišių laiką.

Jaunimo dienos ir šeimos centras

Jaunimo dienos ir šeimos centro informacija

Caritas

Miroslavo parapijos Caritui vadovauja ponia Daiva. Caritas vykdo labdaringą darbą.

Piligrimų namai

Miroslavo Švč. Trejybės parapija kviečia atvykti rekolekcijoms ar šiaip pabėgti nuo miesto šurmulio.

1,2 proc. parama

Paremti parapiją galite labai paprastu būdu – pasinaudodami įstatymo suteikta teise dalį (iki 1,2%) sumokėto gyventojų pajamų mokesčio skirdami Miroslavo Švč. Trejybės parapijai.

Plačiau deklaravimas.vmi

Apie parapiją

Miroslavo parapija įkurta 1744 m. 1763 m. Miroslave buvo pastatyta medinė bažnyčia ir marijonų vienuolynas. 1835 metais, trenkus perkūnui, medinė, dar Važinskų lėšomis statyta bažnyčia sudegė. Tuomet buvo pastatyti laikini maldos namai, kuriais buvo naudojamasi net 12 metų. 1847 metais valdžios ir parapijos lėšomis už 75000 rublių buvo pastatyta nauja ir graži, su dviem iš toli matomais bokštais, mūrinė bažnyčia. Maždaug tuo metu seno begriūvančio pastato vietoje buvo pastatytas naujas mūrinis vienuolynas. 1864 metais, uždarius marijonų vienuolyną, Miroslavas tapo eiline parapija.

1847 m. Marijonai įsteigė mokyklą. 1864 m. vienuolynas uždarytas, kunigas marijonas Vincentas Grincevičius už išeinančiųjų į 1863 m. sukilimą prisaikdinimą ištremtas į Sibirą. 1914 m., Pirmojo pasaulinio karo metu, atsitraukdami Rusijos kareiviai bažnyčią susprogdino. 1917 m. parengtas jos atstatymo projektas, o darbai pradėti 1918 m. Bažnyčia baigta statyti 1929 m. Ji stovi miestelio centre, grakščių proporcijų, dvibokštė, vienos navos, halinė, lotyniško kryžiaus plano. Bažnyčioje yra penki orderinių formų altoriai.

Miroslavas garsus savo didinga bažnyčia, jos varpų gaudesiu, o nuo 2006 metų birželio 13 dienos ir puikiais naujais vargonais. To jam šiandien gali pavydėti net Dzūkijos sostinė Alytus. Miroslavo bažnyčia – istoriscinė, turi neoklasicizmo ir neobaroko bruožų, dvibokštė, su trisiene apside bei prieangiu, o šventoriaus tvora sumūryta iš akmenų. Miroslavo istorija glaudžiai siejasi su bažnyčios, parapijos ir vienuolyno istorija. Įkūrus parapiją paskirti jai 8 kaimai. Tačiau medinė bažnyčia turbūt jau anksčiau buvo pastatyta, nors seniausieji metrikų įrašai ir siekia tik 1746 metus. 1763 metais LDK iždininko, Bendrių dvaro savininko Antano Važinsko bei jo žmonos Teresės rūpesčiu pastatyta antroji medinė bažnyčia, įkurtas marijonų vienuolynas. Vienuolynui išlaikyti vien pirmaisiais metais A. Važinskas skyrė 30000 auksinių, vėliau atsirado ir daugiau tokių rėmėjų, anuomet fundatoriais vadinamų. Abu Važinskai, skirdami pinigus Miroslavo vienuolynui, nurodė sąlygas: kad čia nuolat gyventų 6 marijonų kunigai ir kiekvienais metais už mirusius jų šeimos narius laikytų nustatytą skaičių šv. Mišių . Šias sąlygas marijonai ištikimai vykdė tol, kol veikė vienuolynas. Vienuolyne maždaug ir buvo tiek kunigų, kiek reikalavo steigėjai: penki-šeši, kartais aštuoni. O patys marijonai į Miroslavą buvo oficialiai įvesdinti 1769 metų vasario 1 d.

Šiandien Miroslavo parapija jungia 34 kaimus. Jos teritorija tęsiasi nuo Talokių kaimo iki Lazdijų rajono, nuo Nemuno iki Obelijos ežero. Parapijos teritorijoje yra įsikūrusios 7 sodų bendrijos, kuriose vis daugiau yra gausiai gyvenančių šeimų. Parapija glaudžiai bendradarbiauja su seniūnija, Miroslave esamais globos senelių namais, gimnazija. „Atminkime praeitį bet ir kurkime ateitį“.


1744

parapija įkurta

2441

tikinčiųjų skaičius parapijoje

2006

pašventinti nauji vargonai

2721

gyventojų skaičius parapijoje