Paskutinė naujiena

MIELI MIROSLAVO PARAPIJOS GYVENTOJAI, PARAPIJIEČIAI,

 

 1. Birželio 9 d. švenčiame Sekminės, o 16 d. mūsų parapijos titulinius švč. Trejybės atlaidus, kviečiame dalyvauti ypač aktyviai

  1. Jau laikas planuoti šiais metais kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada jų kaimo bus ar ne šv. Mišios;

 

 

Gražių, palaimintų šventų Velykų                Miroslavo švč. Trejybės parapijos

                                                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda


 

Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

2018-X-08-11 2019   – III- 19-21  
2018-XI-05-08 2019-IV-   9 - 11
2018-XI-26-29 2019-V-  14   - 17 
2018-XII-17-20 2019-VI- 4- 7  
2019-I-21-25 2019
2019-II- 26 – 28
2019
   

Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.  Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda