Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Choras

Miroslavo švč. Trejybės bažnyčios chorai

Sekmadieniais 9.00 val. rytinių šv. Mišių metu gieda vaikų ir jaunimo choras. Kviečiami ir laukiami vaikai ir jaunimas, kurie ruošiasi išpažinties ir sutvirtinimo sakramentams bei jaunimo dienoms. Visi norintys ir turintys talentą giedoti, bei groti įvairiais instrumentais (pianinas, sintezatorius, gitara, smuikas, fleita, barškučiai, būgnai), lankantys muzikos mokyklą ar būrelius taip pat kviečiami į vaikų ir jaunimo chorą.   Kad giesmė ir muzika skambėtų darniai ir patiktų Dievui ir žmonėms, reikia mums visiems susiburti bendram darbui – repeticijoms. Joms vadovauja Agnė.

 Sekmadieniais 12.00 val. šv. Mišių metu gieda suaugusiųjų choras. Į šį chorą kviečiu prisijungti visus galinčius ir norinčius Dievą pagarbinti giesme vidutinio ir garbaus amžiaus  parapijiečius ir gyventojus. Sumos choras atlieka atlieka svarbų vaidmenį Eucharistijos šventimui ir didelę pagalbą vargonininkei. Giedamos visų iškilmių procesijos giesmės, Eucharistinės Mišių giesmės pagal liturginį kalendorių. Repeticijos vyksta sekmadieniais nuo 11.30 val. iki 12.00 val. šv. Mišių. Sumos chorui vadovauja Algimantas.

 Dėkoju visiems, nuo pat mažiausio iki vyriausio giedotojo. Jūsų tarnystė labai reikalinga, kad visa bažnyčia vieningai ir džiugiai su dėkingumu ir meile garbintų Dievą. Kviečiame ir drąsiname visus, kurie gali ir nori giedoti prisijungti prie vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų chorų.

Laukiamas kiekvienas.