Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Skelbimai

PARAPIJOS SKELBIMAI   

 1. G e r b. P a r a p i j i e č i a i,

  Dėl esamos situacijos mūsų bažnyčioje nevyks jokie renginiai, tačiau užsakytos intencijos bus aukojamos kasdien, o jūs galite dalyvauti savo namuose ar lauke girdėdami įgarsinimą.

  Bažnyčia atidaryta asmeninei maldai visą dieną. Nepamirškime maldos ir prisiminkime, kaip senesnių epidemijų metu žmonės jungėsi ir kartu meldėsi, prašydami Dievo apsaugos. Kasdien junkimės maldai ir mes, skambant varpams 20.00 val.

  Norint atlikti išpažintį ar pakviesti kunigą pas ligonį, prašome susitarti telefonu arba elektroniniu laišku.

  Taip pat šv. Mišias galite užsakyti telefonu ar elektroniniu laišku, žinodami laiką, kada galėsite melstis ir namuose.

 

Mums labiausia reikia Dievo gailestingumo, tad raginu jungtis į Mišių transliaciją iš šios šventovės: http://www.gailestingumas.lt

 

 1. Jeigu kiltų klausimų, prašome kreiptis į kleboną.

 2. Vyksta apklausa:

  Bičiuliai kelių klausymą: Jeigu Velykų sekmadienį ryte Mišios vyktu su įgarsinimų lauke, ar sutiktume laikytis tvarkos ir atvykus neišlipti iš savo automobilio, o toliau gyvenantis pasiliktu savo kiemuose neatėjus iki bažnyčios. Geras įgarsinimas leistu jums iš savo kiemu girdėti Mišias. Parašykite savo nuomone emaliu ar žinutė; kun. Miroslav (Idėja paimta iš kunigo taip aukojančio Mišios Norvegijoje, bet turime įsitikinti kad pajėgsime viską padaryti tvarkingai)

 

Detaliau:  https://lvk.lcn.lt/naujienos/,397

 

 1. Tarybos ir aktyvo bei choristu susirinkimo nebus iki karantino atšaukimo. Bus pranešta.

 2. Parapijai reikalingi atsakingi nebijantys įsipareigojimo žmonės į parapijos aktyvą ir tarybą. Sukursime gyvą bendruomenę tik kartu. Apsisprendusieji įsijungti į parapijos gyveniną laukiami.
 3. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčia, kitaip tariant kurie laikosi bažnyčios įsakymus; Nelankantys, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus, dalyvauja šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą. O planuojantiems santuoką Miroslavo parapijoje registruotis bent 5 mėnesius iki jos; Jaunavedžiai privalo turėti visus įkrikščioninimo sakramentus;
 4. Priminimas planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galim rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą, jei gyvenantis santuokoje tai tik bažnyčioje palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai; Jei krikšto tėvai ne mūsų parapijiečiai jie privalo dokumentaliai įrodyti jog gali būti krikšto tėvais; PATVIRTINIMO DOKUMENTAI: Sutvirtinimo pažyma, bažnytinės santuokos pažyma jei susituokė; Iš savo klebono raštas jog yra praktikuojantis.
 5. Norintis iki Mišių susirinkti rožiniui prašome informuoti kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 6. Intencija užsakytu šv. Mišių yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min);
 7. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros; Artūma, Magnificat, Žodis… yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės,
 8. Zakristijoje turime žvakių su LED efektais ir paprastų su mūsų bažnyčios atvaizdų;
 9. Jau galima planuoti 2020 metais kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 10. Grupės, norintis ruoštis sakramentams (Komunijai ar Sutvirtinimui) 2019/2020 metais nuo rugsėjo, yra sudaromos iki rugpjūčio 1 d. Ir galutinai dalyvaujant rugpjūčio mėnesį 18-21 d. stovykloje; Vėliau nebus prijungiami vaikai o tik kitais metais galės pradėti pasiruošimą.
 11. Parapijoje yra kuriama vyrų maldos grupelė, pirmas susitikimas rugpjūčio 16 d. po vakarinių Mišių. Susidomėjusieji kreiptys gali į Povilą Gražulį (868268955) ar Arūną Bartkevičių.
 12. Šiais 2019/20 metais dėl studijų užbaigimo ir didelio krūvio darbų nevyks organizuotas kalėdojimas. Nauji namai bus pašventinami asmeniškai susitarus. Norintis paremti parapiją,  metinę auką galima palikti zakristijoje.
 13. Ligonių lankymas su sakramentais bus laikas paskelbtas;
 14. 2020 Gavėnios rekolekcijų programa:

     Penktadieniais 17.15 bei sekmadieniais 11.15 dalyvaujame Kryžiaus kelių apmąstyme;

  Kovo 29 d. Vadovauja Mišioms ir homiliją skelbs kun. Romualdas Dulskis;

  Pagrindinės rekolekcijos vyks balandžio 3-4 d. Ves rekolekcijos kun. Tomek Pilch

 Balandžio 3 d.

12.00_val. konferencija ir atgailos pamaldos;

13.00_val. Šv. Mišios jaunimui;

16.00 val.: Išpažinties klausymas;

17.00 val. Kryžiaus kelių apmąstymas;

18.00 val. šv. Mišios su pamokslų;

Balandžio 4 d.

9.30 val.; Išpažinties klausymas;

10.00 val.: šv. Mišios su pamokslų;

15.00-17.00 val.: Išpažinties klausymas;

17.00 val. Pasijos Konferencija;

18.00 val.: šv. Mišios su pamokslų;

Sekmadienį, balandžio 5 d. Verbų liturgija rekolekcijų pabaiga (tą dieną jau kunigų svečių klausančių išpažinties nebus)

 

Žemiau yra grafikas dienų 2019/2020 m.m.  kada klebono nebus Lietuvoje.

  

  Miroslavo švč. Trejybės parapijos                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2019-X-08-11 2020– III- 24-28- IV-01 d;
  2019-XI-05-08 2020-IV-  21  - 24
  2019-XI-26-29 2020-V  - 12 - 15
  2018-XII-17-20 2020-VI-  2  - 5   Sesija
  2020-I-21-24 2020- -VI diplominis (laikas bus paskelbtas
  2020 – III- 03-06
  2020- VI 28-31 licencjatas
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav