Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Skelbimai

PARAPIJOS SKELBIMAI     „C“

 1. Spalio mėnesį visi jungiamės į rožinio maldą. Kviečiame kasdien po Mišių o sekmadienį po Sumos kalbėti rožinio maldą bažnyčioje. Arba šioje maldoje jungtis savo šeimose.
 2. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčia, kitaip tariant kurie laikosi bažnyčios įsakymus; Nelankantys, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus, dalyvauja šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą. O planuojantiems santuoką Miroslavo parapijoje registruotis bent 5 mėnesius iki jos; Jaunavedžiai privalo turėti visus įkrikščioninimo sakramentus;
 1. Priminimas planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galim rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą, jei gyvenantis santuokoje tai tik bažnyčioje palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai; Jei krikšto tėvai ne mūsų parapijiečiai jie privalo dokumentaliai įrodyti jog gali būti krikšto tėvais; PATVIRTINIMO DOKUMENTAI: Sutvirtinimo pažyma, bažnytinės santuokos pažyma jei susituokė; Iš savo klebono raštas jog yra praktikuojantis.
 1. Norintis iki Mišių susirinkti rožiniui prašome informuoti kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 1. Intencija užsakytu šv. Mišių yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min);
 2. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros; Artūma, Magnificat, Žodis… yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės,
 3. Zakristijoje turime žvakių su LED efektais ir paprastų su mūsų bažnyčios atvaizdų;
 4. Jau galima planuoti 2020 metais kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 1. Grupės, norintis ruoštis sakramentams (Komunijai ar Sutvirtinimui) 2019/2020 metais nuo rugsėjo, yra sudaromos iki rugpjūčio 1 d. Ir galutinai dalyvaujant rugpjūčio mėnesį 18-21 d. stovykloje; Vėliau nebus prijungiami vaikai o tik kitais metais galės pradėti pasiruošimą.
 1. 9.Spalio 4 d. pirmą mėnėsio penktadienį vyks ligonių lankymas su sakramentais. Prieš tai prašome informuoti kur ligoniai tą dieną lauks ir norės, kad juos aplankyčiau.
 1. 10.Parapijai reikalingi atsakingi nebijantys įsipareigojimo žmonės į parapijos aktyvą ir tarybą, kurios kol kas neturime. Sukursime gyvą bendruomenę tik kartu. Apsisprendusieji turi kreiptis pas kleboną.

 

 1. 11.Parapijoje yra kuriama vyrų maldos grupelė, pirmas susitikimas rugpjūčio 16 d. po vakarinių Mišių. Susidomėjusieji kreiptys gali į Povilą Gražulį (868268955) ar Arūną Bartkevičių.

 

 1. 12.Šiais 2019/20 metais dėl studijų užbaigimo ir didelio krūvio darbų nevyks organizuotas kalėdojimas, nauji namai bus pašventinami asmeniškai susitarus. O metinę auką galima palikti zakristijoje.
 2. Nuo rugsėjo 29 d. sekmadienio iki Advento pradžios sekmadieniais visus kviečiame ateiki 5 min ankščiau, vyks katechezių ciklas. Prieš Sumą „Pulkim ant kelių giedamas 11.45-11.55 val.

 

 Žemiau yra grafikas dienų 2019/2020 m.m.  kada klebono nebus Lietuvoje.

  

  Miroslavo švč. Trejybės parapijos                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2019-X-08-11 2020– III- 24-27
  2019-XI-05-08 2020-IV-  21  - 24
  2019-XI-26-29 2020-V  - 12 - 15
  2018-XII-17-20 2020-VI-  2  - 5
  2020-I-21-24 2020- -VI sesija (laikas bus paskelbtas
  2020 – III- 03-06
  2020- VI diplomo ginimas
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav