Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Skelbimai

Verbų sekmadienis „C“

 1. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčia, kitaip tariant kurie laikosi bažnyčios įsakymus; Nelankantys, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus, dalyvauja šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą.
 2. Priminimas planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galim rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą, jei gyvenantis santuokoje tai tik bažnyčioje palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai;
 3. Nuo spalio mėnesio iki birželio yra dienų kada klebono nebūna Lietuvoje. Pavaduojantis kunigas negali priimti intencijos mūsų bažnyčioje bei išduoti kokią nors parapijos pažymą;
 4. Norintis iki Mišių susirinkti rožiniui prašome informuoti kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 5. Intencija užsakytu šv. Mišių yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min);
 6. Dirbančius prašome prisidėti neatvėrus savo piniginės prie parapijos išlaikymo skiriant 2 procentus pajamų mokesčio; rekvizitai yra parapijos svetainėje, arba galima gauti zakristijoje.
 7. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros; Artūma, Magnificat, Žodis… yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės,
 8. Laikas planuoti šiais metais kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 9. Komunijos vaikų tėvai kviečiami atsakingiau žiūrėti į vaikų pasiruošimą ir laikų atvykimą į teorinius susitikimus, atsiskaitymus, o Komunija vyks Kristaus Kūno ir Kraujo šventėje.
 10. Sutvirtinimas vyks gegužės 19 d. o atsiskaitymas pasibaigs gegužės 12 d. Tėvai tegul paragina savo vaikus atsiskaityti laikų ir pateikti kunigui kur ir kada vyko vaiko krikštas;
 11. Miroslave kunigas būdės klausykloje didį pirmadienį, antradienį ir trečiadienį nuo 17.00 val. iki 17.55;
 12. Ligoniu lankymas su sakramentais vyks didį pirmadienį 15 diena nuo 9 val Ryto; prašome pranešti kur yra ligonių kurie laukia kunigo;
 13. Norintis aktyviau įsijungti į Tridienio liturgiją kviečių įsipareigoti skaitiniams ar psalmėms, procesijai ar kitu patarnavimu, kreiptys pas kleboną; Labai trūksta žmonių. Repeticija dėl Velyknakčio ir Velykų ryto Mišių vyks didį Šeštadienį 11.00 val;

MIELI MIROSLAVO PARAPIJOS GYVENTOJAI, PARAPIJIEČIAI,

Artėjančios didžiosios Velykų šventės kviečia iš visos širdies sveikinti Jus, džiaugtis su Jumis ir linkėti Velykų patirties kiekvieno Jūsų gyvenime.

Noriu pakviesti visus dalyvauti švč. Trejybės bažnyčioje Miroslavo parapijos švenčiamose iškilmėse.

Verbų sekmadienį atmename Viešpaties įžengimą į Jeruzalę.

Šv. Mišios 9.00 val. ir 12.00 val.

Velykas pradedame švęsti nuo Didžiojo Ketvirtadienio.

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinės Vakarienės, Eucharistijos, Kunigystės ir Artimo meilės įsakymo diena. 18.00 val. mūsų bažnyčioje prasidės Paskutinės Vakarienės liturgija. Liturgijos pabaigoje Švenčiausias Sakramentas bus perneštas į koplyčią, kur jį adoruosime.

Didysis Penktadienis – Viešpaties kančios ir mirties diena. Šią dieną pasninkaujame ir atsisakome malonumų. Bažnyčia nešvenčia tą dieną Eucharistijos. 16.30 val. kryžiaus kelių apmąstymai Miroslavo gatvėmis (jei bus tinkamas oras, jei ne bažnyčioje). 18.00 val. prasidės Viešpaties kančios ir kryžiaus pagerbimo liturgija.

Velykų budėjimasvigilija prasidės šeštadienį 20.00 val. Renkamės prie laužo. Velykų naktis yra Viešpačiui pašvęstoji. Vienintelė naktis, kai krikščionys ne miega, o budi, laukdami sugrįžtančio Viešpaties. Atsineškime savo Krikšto žvakes arba, jei jų jau nebeturime, naujas, krikštui priminti skirtas žvakes.

Velykų vigilija yra svarbiausia ir pagrindinė Velykų liturgija.

Velykų ryto Eucharistija: 8.00 val.

Velykų antrą dieną: 9.00 val.

Gražių, palaimintų šventų Velykų                Miroslavo švč. Trejybės parapijos

                                                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda


 

 1. Žemiau yra grafikas dienų iki sausio kada klebono nebus Lietuvoje.

  

  Miroslavo švč. Trejybės parapijos                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2018-X-08-11 2019– III- 19-21
  2018-XI-05-09 2019-IV-  9  - 11
  2018-XI-26-30 2019-V  - 14 - 17
  2018-XII-17-21 2019-VI-  4  - 7
  2019-I-21-25 2019- -
  2019 – II-  26-28
  2019-
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav