Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Skelbimai

Trejybės Tituliniai atlaidai  „C“

 1. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčia, kitaip tariant kurie laikosi bažnyčios įsakymus; Nelankantys, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus, dalyvauja šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą. O planuojantiems santuoką Miroslavo parapijoje registruotis bent 5 mėnesius iki jos;
 2. Priminimas planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galim rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą, jei gyvenantis santuokoje tai tik bažnyčioje palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai;
 3. Norintis iki Mišių susirinkti rožiniui prašome informuoti kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 4. Intencija užsakytu šv. Mišių yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min);
 5. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros; Artūma, Magnificat, Žodis… yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės,
 6. Zakristijoje turime žvakių su LED efektais ir paprastų su mūsų bažnyčios atvaizdų;
 7. Laikas planuoti šiais metais kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 8. Birželio 23 d. Kristaus Kūno ir Kraujo šventė, o šv. Mišios vyks tik 9.00 val. Po Mišių procesija su švč. Sakramentų Miroslavo gatvėmis. Prašome paruošti ir papuošti 4 vietos švč. Sakramento adoracijai: Senelių namai, Mokyklos g./Dainavos kampas, Vienuolyno prie gimnazijos, prie kryžiaus prie bažnyčios;
 9. Grupės norintis ruoštis sakramentams (Komunijai ar Sutvirtinimui) kitais metais nuo rugsėjo yra sudaromos iki rugpjūčio 1 d. Ir galutinai dalyvaujant rugpjūčio mėnesį 19-23 d. stovykloje;
 10. Birželio mėnesio kviečiame į birželio pamaldos Jėzaus širdies litanijos apmąstymo kurios vyks po šv. Mišių.
 11. Liepos pirmą sekmadienį 7 d. šeimų sporto švente; Registracija iki liepos 1 d.

 Žemiau yra grafikas dienų iki sausio kada klebono nebus Lietuvoje.

  

  Miroslavo švč. Trejybės parapijos                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2018-X-08-11 2019– III- 19-21
  2018-XI-05-09 2019-IV-  9  - 11
  2018-XI-26-30 2019-V  - 14 - 17
  2018-XII-17-21 2019-VI-  4  - 7
  2019-I-21-25 2019- -VII atostogos antroje pusejė
  2019 – II-  26-28
  2019-
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav