Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Skelbimai

6 eilinis sekmadienis „C“

 1. Priminimas jog leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčia, kitaip tariant kurie laikosi bažnyčios įsakymus; Nelankantys, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus, dalyvauja šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą.
 2. Priminimas planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galim rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą, jei gyvenantis santuokoje tai tik bažnyčioje palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai; Sakramentų ruošimasis asmenims virš 18 metų tik per pasiruošimo katechumeno programą Alytuje;
 3. Nuo spalio mėnesio iki birželio bus dienų kada klebono nebus Lietuvoje. Tomis dienomis pavaduoja kun. Egidijus. Tvarkaraštis, kada nebus klebono parapijos svetainės skelbimuose, arba ant parapijos durų. Pavaduojantis kunigas negali priimti intencijos mūsų bažnyčioje bei išduoti kokią nors parapijos pažymą;
 4. Prašymas atėjus šaltų meto laikų visada uždaryti bažnyčios durys, norintis iki Mišių susirinkti rožiniui prašome informuoti kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 5. Kaip buvo minėta katechezės metu, kokia turi būti intencijų skelbimo ir priėmimo tvarką, nuo šiol intencija bus skelbiama tik prieš Mišias;
 6. Dirbančius prašome prisidėti neatvėrus savo piniginės prie parapijos išlaikymo skiriant 2 procentus pajamų mokesčio; rekvizitai yra parapijos svetainėje, arba galima gauti zakristijoje.
 7. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros; Artūma, Magnificat, Žodis taip mūsų…,
 8. Jau laikas planuoti šiais metais kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada jų kaimo bus ar ne šv. Mišios;
 9. Vaikai ir jaunimas kurie dalyvauja sakramentu ruošime dalyvauja sekmadienio liturgijoje ir nurodytu laikų atsiskaito teoriją, neįvykdę programos pasiruošimą pratęsia kitais metais;
 10. Rytoj, vasario 18 d. šv. Mišios laidotuvių liturgijos 12. val. Kalėdojimas Žmuidzinavičiaus gatvė vyks nuo 9 iki 11.30 ir vėliau nuo 13.30 val. po to iš karto vyks Skaržinsko gatvės lankymas o vakare šv. Mišių nebus.

 

 1. Žemiau yra grafikas dienų iki sausio kada klebono nebus Lietuvoje.

  

  Miroslavo švč. Trejybės parapijos                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2018-X-08-11 2019– III- 19-21
  2018-XI-05-09 2019-IV-  9  - 11
  2018-XI-26-30 2019-V  - 14 - 17
  2018-XII-17-21 2019-VI-  4  - 7
  2019-I-21-25 2019- -
  2019 – II-  26-28
  2019-
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav