Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Skelbimai

II Advento sekmadienis „C“

 1. Priminimas jog leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčia, kitaip tariant kurie laikosi bažnyčios įsakymus; Nelankantys, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus, dalyvauja šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą.
 2. Priminimas planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galim rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą, jei gyvenantis santuokoje tai tik bažnyčioje palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai; Sakramentų ruošimasis asmenims virš 18 metų tik per pasiruošimo katechumeno programą Alytuje;
 3. Artuma, Magnificat, Žodis tarp mūsų, Popiežiaus Pranciškaus kalbos Baltijoje, ir daug naujų knygų, kita literatūra;
 4. Nuo spalio mėnesio iki birželio bus dienų kada klebono nebus Lietuvoje. Tomis dienomis pavaduoja kun. Egidijus. Tvarkaraštis, kada nebus klebono parapijos svetainės skelbimuose, arba ant parapijos durų. Lapkritį dvi savaitės kada nebusiu prašau tuo metu neskambinti ir jokiu reikalu nebandyti tvarkyti. Pavaduojantis kunigas negali priimti intencijos mūsų bažnyčioje bei išduoti kokią nors parapijos pažymą;
 5. Nuoširdus ačiū už rudens derlius, kurie pasidalinate savo derliais su parapija;
 6. Prašymas atėjus šaltų meto laikų visada uždaryti bažnyčios durys, norintis iki Mišių susirinkti rožiniui prašome informuoti kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 7. Ačiū už atvežtą žemę, už pagalbą tvarkant parapijos teritoriją,...,
 8. Gintarui ir Sauliui Valūnams už atvežtą ir pastatytą eglę, bei šeimai iš Lazdijų rajono Kuklių kaimo už dovanotą eglę;
 9. Planuojant ateitį kviečių jau pradėti galvoti apie Kalėdojimo tvarkaraštį. Lankysiu tik tuos kurie sudarys sąrašus kad priima, ar tai kaimais ar tai gatvėmis ir pasirinkta laiką suderins su klebonu.
 10. Kaip buvo minėta katechezės metu, kokia turi būti intencijų skelbimo ir priėmimo tvarką, nuo šiol intencija bus skelbiama tik prieš Mišias;
 11. Gruodžio 14 d. 10.00 val. šv. Mišios Miroslavo senelių namuose;
 12. Artėjant metu pabaigai kviečiame kaip yra tradiciją mūsų parapijoje palikti šeimos metinę auką. Kaip rodo praktiką tai daro apie pusė šeimų gyvenančių mūsų parapijoje.
 1. Žemiau yra grafikas dienų iki sausio kada klebono nebus Lietuvoje.

  

  Miroslavo švč. Trejybės parapijos                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2018-X-08-11 2019– III- 19-21
  2018-XI-05-09 2019-IV-  9  - 11
  2018-XI-26-30 2019-V  - 14 - 17
  2018-XII-17-21 2019-VI-  4  - 7
  2019-I-21-24 2019- -
  2019 – II-  26-28
  2019-
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav