Skelbimai

PARAPIJOS SKELBIMAI     „C“

 1. Parapijai reikalingi atsakingi nebijantys įsipareigojimo žmonės į parapijos aktyvą ir tarybą. Sukursime gyvą bendruomenę tik kartu. Apsisprendusieji įsijungti į parapijos gyveniną laukiami Tarybos narių ir aktyvo susitikime  sausio 5 d. po Sumos.
 2. Leidimai santuokai už parapijos ribų išduodami tik parapijiečiams gyvenantiems mūsų parapijoje ir lankantiems mūsų bažnyčia, kitaip tariant kurie laikosi bažnyčios įsakymus; Nelankantys, bent 3 mėnesius iki santuokos įvykdo Bažnyčios įsakymus, dalyvauja šv. Mišiose ir tik tada gaus leidimą. O planuojantiems santuoką Miroslavo parapijoje registruotis bent 5 mėnesius iki jos; Jaunavedžiai privalo turėti visus įkrikščioninimo sakramentus;
 3. Priminimas planuojantiems krikštą: krikšto tėvus galim rinktis tik nuo 16 m. turinčius Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą, jei gyvenantis santuokoje tai tik bažnyčioje palaimintoje santuokoje, praktikuojantis katalikai; Jei krikšto tėvai ne mūsų parapijiečiai jie privalo dokumentaliai įrodyti jog gali būti krikšto tėvais; PATVIRTINIMO DOKUMENTAI: Sutvirtinimo pažyma, bažnytinės santuokos pažyma jei susituokė; Iš savo klebono raštas jog yra praktikuojantis.
 4. Norintis iki Mišių susirinkti rožiniui prašome informuoti kad bažnyčia būtu atidaryta, o planuojant šventinti paminklą visada suderinti iš anksto.
 5. Intencija užsakytu šv. Mišių yra skelbiama tik prieš Mišias (5 min);
 6. Bažnyčios gale galima įsigyti krikščioniškos literatūros; Artūma, Magnificat, Žodis… yra naujas liturginis maldynas ir maldaknygės,
 7. Zakristijoje turime žvakių su LED efektais ir paprastų su mūsų bažnyčios atvaizdų;
 8. Jau galima planuoti 2020 metais kaimo Mišių laiką, patys kaimai pasirenka kada bus kaimo šv. Mišios;
 9. Grupės, norintis ruoštis sakramentams (Komunijai ar Sutvirtinimui) 2019/2020 metais nuo rugsėjo, yra sudaromos iki rugpjūčio 1 d. Ir galutinai dalyvaujant rugpjūčio mėnesį 18-21 d. stovykloje; Vėliau nebus prijungiami vaikai o tik kitais metais galės pradėti pasiruošimą.
 10. Parapijoje yra kuriama vyrų maldos grupelė, pirmas susitikimas rugpjūčio 16 d. po vakarinių Mišių. Susidomėjusieji kreiptys gali į Povilą Gražulį (868268955) ar Arūną Bartkevičių.
 11. Šiais 2019/20 metais dėl studijų užbaigimo ir didelio krūvio darbų nevyks organizuotas kalėdojimas. Nauji namai bus pašventinami asmeniškai susitarus. Norintis paremti parapiją,  metinę auką galima palikti zakristijoje.
 12. Vasario 16 d. po 9.00 val. Mišių susitikimas su tėvais, kurių vaikai ruošiasi parapijoje sakramentais;
 13. Vasario 11 d. Lurdo švč, M. Marijos minėjimo Miįiuose bus teikiamas ligoniamas ligonių sakramentas;
 14. Ligonių lankymas su sakramentais vyks kovo 7 d. šeštadienį nuo 11.00 val.; Prašome iki to laiko pranešti kur yra ligonių kurie lauks, ypač naujų;

 

 

Žemiau yra grafikas dienų 2019/2020 m.m.  kada klebono nebus Lietuvoje.

  

  Miroslavo švč. Trejybės parapijos                                               Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2019-X-08-11 2020– III- 24-27
  2019-XI-05-08 2020-IV-  21  - 24
  2019-XI-26-29 2020-V  - 12 - 15
  2018-XII-17-20 2020-VI-  2  - 5   Sesija
  2020-I-21-24 2020- -VI diplominis (laikas bus paskelbtas
  2020 – III- 03-06
  2020- VI 28-31 licencjatas
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav