Vienuolyno 2a, Miroslavas,
LT-64235 Alytaus r.

Paskutinė naujiena

MIELI MIROSLAVO PARAPIJOS GYVENTOJAI, PARAPIJIEČIAI,

 

 1. G e r b. P a r a p i j i e č i a i,

  Dėl esamos situacijos mūsų bažnyčioje nevyks jokie renginiai, tačiau užsakytos intencijos bus aukojamos kasdien, o jūs galite dalyvauti savo namuose ar lauke girdėdami įgarsinimą.

  Bažnyčia atidaryta asmeninei maldai visą dieną. Nepamirškime maldos ir prisiminkime, kaip senesnių epidemijų metu žmonės jungėsi ir kartu meldėsi, prašydami Dievo apsaugos. Kasdien junkimės maldai ir mes, skambant varpams 20.00 val.

  Norint atlikti išpažintį ar pakviesti kunigą pas ligonį, prašome susitarti telefonu arba elektroniniu laišku.

  Taip pat šv. Mišias galite užsakyti telefonu ar elektroniniu laišku, žinodami laiką, kada galėsite melstis ir namuose.

 

Mums labiausia reikia Dievo gailestingumo, tad raginu jungtis į Mišių transliaciją iš šios šventovės: http://www.gailestingumas.lt

 1. Jeigu kiltų klausimų, prašome kreiptis į kleboną.

 2. Vyksta apklausa:

  Bičiuliai kelių klausymą: Jeigu Velykų sekmadienį ryte Mišios vyktu su įgarsinimų lauke, ar sutiktume laikytis tvarkos ir atvykus neišlipti iš savo automobilio, o toliau gyvenantis pasiliktu savo kiemuose neatėjus iki bažnyčios. Geras įgarsinimas leistu jums iš savo kiemu girdėti Mišias. Parašykite savo nuomone emaliu ar žinutė; kun. Miroslav

Detaliau: https://lvk.lcn.lt/naujienos/,397

 

 1. Parapijai reikalingi atsakingi nebijantys įsipareigojimo žmonės į parapijos aktyvą ir tarybą. Sukursime gyvą bendruomenę tik kartu. Tik tarybos susitikime galima teikti savo pasiūlymus ir pageidavimus. Apsisprendusieji turi kreiptis pas kleboną. P.S. Anoniminiai pasliulymai nebus svarstomi. 
 1. Parapijoje yra kuriama vyrų maldos grupelė.  Susidomėjusieji kreiptys gali į Povilą Gražulį (868268955) ar Arūną Bartkevičių.
 2.            Tarybos ir aktyvo bei choristu susirinkimo nebus iki karantino atšaukimo. Bus pranešta.                                                           

  Klebonas kunigas dr. Miroslav Dovda

 

KLEBONO BUDĖJIMO LAIKAS

Klebonas budi nuo 8.00 iki 10.00 val. darbo dienomis ir valanda iki šv. Mišių.

Šeštadienį nuo 9 ryto iki Mišių ir po to iki 12 val;

Sekmadienį prieš arba po šv. Mišių klebonas yra zakristijoje;

Nuo sekmadienio 14 val. iki pirmadienio vakaro Mišių klebono laisva diena.

Kitų laikų neradus prašome skambinti tel: +370 671 89770

Klebonui išvykus jį pavaduoja kun. Egidijus Juravičius; jo tel: +370 614 11885

 1. Terminai kada klebono nebus parapijoje, o jį pavaduojantis kunigas tik aptarnaus tomis dienomis.

  2019-X-08-11 2020– III- 24-27
  2019-XI-05-08 2020-IV-  21  - 24
  2019-XI-26-29 2020-V  - 12 - 15
  2018-XII-17-20 2020-VI-  2  - 5     Sesija
  2020-I-21-24 2020- -VI diplominis (laikas bus paskelbtas
  2020 – III- 03-06
  2020- VI 28-31 licencjato egzaminas
     

  Tad prašome supratimo ir visais klausimais kreiptis iš anksto.                    Pagarbiai kun. Miroslav